25 000 Ft-tól ingyenes szállítás
Kedves Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy csehországi központi raktárunk 2023.09.28-án ünnepnap miatt zárva tart! Kérjük, hogy megrendeléseiket ennek figyelembevételével szíveskedjenek leadni! Megértésüket köszönjük! EMOS HU Csapata
Főoldal Adatvédelem

Adatvédelem

GDPR - ALAPINFORMÁCIÓK

Az EMOS HU Kft. társaság a személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló 2016/679 rendelete értelmében kezeli. A személyes adatok védelméről szóló általános rendelet vagy GDPR.
Az EMOS HU Kft. társaság adatkezelőként különösen a személyes adatok kezelése terén a legmagasabb és legszigorúbb szabályok elfogadása mellett kezeli adatkezelési céllal a személyes adatokat, és kötelezettséget vállal ezek érvényesítésére a társaság működése során a belső ügyeiben és a társaságon kívül is, különösen az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel és harmadik személyekkel folytatott kapcsolattartás során.
 
az adatkezelő kapcsolattartási adatai:
EMOS HU Kft., Szabadság út 117, 2040 Budaörs

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐJÉNEK NYILATKOZATA
„Mi, az EMOS HU Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 117., adószáma: 14990818-2-13-135896, cégjegyzés: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-135896), adatkezelőként személyes adatokat kezelünk és dolgozunk fel.”
 

ALAPFOGALMAK - FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE (FELDOLGOZÁSA)
a személyes adatokkal vagy ezek csoportjával végzett olyan művelet vagy műveletek csoportja, amelyeket automatizált vagy nem automatizált eljárásokkal végeznek; ilyenek az adatgyűjtés, adatfeljegyzés, adatrendezés, strukturálás, szervezés, mentés, módosítás vagy változtatás, keresés, konzultáció, alkalmazás, hozzáférhetővé tétel átvitellel, terjesztés vagy más módon történő átnyújtás, sorba rendezés vagy kombinálás, blokkolás, törlés vagy megsemmisítés. Ez magában foglalja a személyes adatok kézi feldolgozását is strukturált egységekben.
 
SZEMÉLYES ADATOK (ADATOK)
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 
ADATKEZELŐ (TÁRSASÁG)
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 
ÉRINTETT
olyan természetes személy, akinek az adatait kezelik.
 
ADATFELDOLGOZÓ
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (adatfeldolgozás alvállalkozó révén).
 

MILYEN ALAPELVEKBŐL INDULUNK KI A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSEKOR

 1. az adatokat a jogszabályok értelmében mindig nyitottan – átláthatóan kezeljük
 2. konkrét célokra használjuk
 3. pontos személyes adatokat kezelünk és kizárólag a szükséges mértékben
 4. az adatátadást a legszükségesebb adatokra korlátozzuk
 5. megvédjük és biztonságba helyezzük

 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK

Csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyeket önként adtak át részünkre, és amelyekre jogalapunk nyílik.
 
KÉRELMEK, ÁRAJÁNLATOK ÉS WEBES ŰRLAPOK

 • Keresztnév és vezetéknév
 • Telefonszám
 • E-mail
 • Lakcím

 
HÍRLEVÉL

 • E-mail

 
MEGRENDELÉSEK

 • Keresztnév és vezetéknév
 • Telefonszám
 • E-mail
 • Lakcím
 • Kézbesítési cím

A fenti személyes adatok az Önökkel való kapcsolattartásra, árajánlatok elküldésére vagy a megrendelt áru elküldésére szolgálnak.
 

AZ AUTOMATIKUSAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

A honlapok látogatásakor bizonyos információkat gyűjthetünk Önről, például IP-cím, a honlapra belépés dátuma és időpontja, az internetes böngészőjéről, operációs rendszeréről vagy a nyelvi beállításairól szóló adatok. Ha a honlapunkra a mobileszközéről lép be, kezelhetjük a mobileszköze adatait is. A honlapon történő viselkedését azonban a magánélet maximális védelme érdekében névtelenül kezeljük, ezért mi sem tudjuk konkrét felhasználóhoz, vagyis konkrét személyhez rendelni. Ehhez az analitikus értékeléshez a Google Inc. társaság Google analytics szoftverét használjuk. Ezeket az információkat honlapunk működésének és áttekinthetőségének javítására használjuk.
 
COOKIES - SÜTIK
A sütiket több célra használjuk. Webáruházunk honlapján (https://www.emos.hu/) ezeket a sütiket használjuk:

 • Elmentjük a bejelentkezéshez szükséges adatokat
 • Elmentjük a választása összes adatát – a termékek kiválasztását, a termékek szűrését, kitöltött űrlapok adatait (azért, hogy később már ne kelljen újra kitöltenie)

A sütik engedélyezését bármikor kikapcsolhatja, vagy bekapcsolhatja az inkognitós böngészést. Ekkor az adatokat nem mentjük el, de bizonyos funkciók nem megfelelően jelennek meg.
 

MIÉRT GYŰJTJÜK ÉS DOLGOZZUK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT

A személyes adatokat a következő okból és a következő céllal gyűjtjük:

 • Megrendelések feldolgozása és kézbesítése
 • Árajánlatok kidolgozása
 • Szolgáltatások ajánlása – A személyes adatokat átadjuk harmadik személyeknek is (például csomagküldő szolgálat)
 • A szolgáltatásaink javítása miatt
 • A szolgáltatásaink és a termékeink értékelése céljából
 • A közigazgatási hatóságok jogainak és jogi igényeinek, illetve ellenőrzésének érvényesítésére

 

A SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA HARMADIK SZEMÉLYNEK

A személyes adatokat a következő esetekben adjuk át harmadik személyeknek:

 • Árukézbesítés
 • Üzleti ajánlatok – az üzleti ajánlatok (hírlevél) elküldése esetén adatfeldolgozó alvállalkozók segítségét vesszük igénybe. Az alvállalkozót szintén köti a titoktartás, és az adatait nem használhatja fel egyéb célokra. Azonos kötelezettségek betartására köteles, mint amilyeneket mi is betartunk.

 

MENNYI IDEIG KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIT?

 • A szerződéses viszony fennállásáig
 • Azokat a személyes adatokat, amelyek kezeléséhez hozzájárult, 60 hónapig vagy a hozzájárulás visszavonásáig
 • A hírlevelek elküldéséhez szükséges személyes adatokat 60 hónapig vagy a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük. A hozzájárulás visszavonásához felhasználhatja a hírlevélben küldött hivatkozást, vagy küldhet e-mailt
 • A jogszabály vagy a törvény által előírt ideig. (Például az adóügyi bizonylatok esetében legalább 10 évig)

 

A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

Társaságunknál a személyes adatait mind műszaki, mind szervezeti oldalról biztonságosan kezeljük. Biztonságunkat folyamatosan frissítjük és továbbfejlesztjük.
 

A SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

 • A személyes adatainak kiegészítési és változtatási joga
 • Hozzáférési jog az adatokhoz
 • A személyes adatainak törlési joga
 • A kezelés korlátozásának joga
 • Tiltakozás benyújtásának joga
 • A magyarázatadás és a panaszbenyújtás joga
 • Az adatok átvitelének joga

 
A SZEMÉLYES ADATOK KIEGÉSZÍTÉSÉNEK ÉS VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGA
Ha úgy véli, hogy a kezelt adatok hibásak vagy hiányosak, módosíthatja vagy kiegészítheti ezeket.
 
HOZZÁFÉRÉS
Kérelme alapján elküldjük Önnek a személyes adatai áttekintését és a következő információkat

 • Milyen célra kezeljük a személyes adatait
 • Kik a személyes adatai címzettjei
 • A személyes adatok tárolási ideje
 • Hogyan kérheti a személyes adatok javítását, törlését, kezelésük korlátozását vagy tiltakozás benyújtását
 • A személyes adatok forrásáról szóló információkat

 
TÖRLÉS
Kérheti, hogy a személyes adatait töröljék (nem érinti azokban a dokumentumokban lévő adatokat, amelyeket a törvény szerint tárolnunk kell, a törvényes igényeink védelmére), biztonsági mentést kérhet rendszerünkből és a technológiájából beszállítóinktól.
A következő esetekben jogosult az adatok törlésére:

 • Ha már nincs szükség arra a célra, amelyre a hozzájárulását adta
 • Ha visszavonta a hozzájárulását, és nincs semmilyen jogi indok a megőrzésükre
 • Ha a személyes adatokat jogosulatlanul kezelték
 • Ha a törlési jogot külön jogszabály rögzíti
 • A 16 évnél fiatalabb érintett személyes adatai esetén

 
TILTAKOZÁS BENYÚJTÁSA
Bizonyos személyes adatait a jogosult érdekei alapján kezeljük. Konkrét indok esetén tiltakozást nyújthat be.
 
AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA
A következő esetekben jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozására:

 • Vitatja a személyes adatai pontosságát
 • Jogszerűtlenül kezeljük a személyes adatait
 • Nincs szükségünk a személyes adataira adatkezelés céljából
 • Tiltakozást nyújtott be

 
A SZEMÉLYES ADATOK ÁTVITELÉNEK PONTOSSÁGA
A személyes adatok átvihetősége az érintett joga, melynek lényege, hogy bizonyos feltételek mellett az őt érintő, társaságnak átadott személyes adatokat megszerezze strukturált, szokásosan használt és gépileg olvasható formátumban, és ezeket az adatokat átadhassa más társaságnak – adatkezelőnek.
 

HOGYAN JÁRJON EL KÉRDÉSEK ESETÉN

Ha kérdései vannak, vagy úgy véli, hogy a személyes adatait törvénytelenül kezeljük, a következő e-mail címen fordulhat társaságunkhoz, vagy kapcsolatba léphet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (www.naih.hu).
 
A személyes adatok védelmének jelen feltételei annak részeivel együtt 2018. május 25-től érvényesek és hatályosak az EMOS HU Kft. társaság minden honlapjára vonatkozóan.